97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

ZGŁOSZENIE

na formy doskonalenia

Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Adres e-mail (wymagane):
Numer formy (wymagane):
Temat formy (wymagane):

Proszę wybrać rodzaj formy:

Kurs, warsztat metodyczny
Inne formy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim dla potrzeb rekrutacji i organizacji doskonalenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1

Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz. U z 24 czerwca 2017r. poz. 1219)

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13
2. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie za moją zgodą
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania
4. Zgoda może być odwołana w każdym czasie
5. Dane podaję dobrowolnie
6. Konsekwencją niepodania przeze mnie danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w szkoleniu