97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

9 października obchodziliśmy ważną dla naszego Ośrodka uroczystość – Jubileusz 30-lecia istnienia WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Honorowym Patronatem objął tę uroczystość Marszałek Województwa Łódzkiego pan Grzegorz Schreiber, co było dla nas zaszczytem i niewątpliwie podniosło rangę tego wydarzenia. Jubileuszowe spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy świętej w intencji byłych i obecnych pracowników, którą odprawił w Kościele Akademickim Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim Ks. Rektor Mariusz Jersak (nasz Ośrodkowy kolega sprzed paru lat).

Dalsza część spotkania jubileuszowego odbyła się w Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczystość oficjalnie otworzyła i powitała gości pani Iwona Buchalska, dyrektor Ośrodka, która w swoim przemówieniu wspomniała o wspaniałej historii i przeszłości WODN-u, ale także przedstawiła nowoczesną, nastawioną na rozwój i dostosowaną do wyzwań XXI wieku wizję przyszłości Ośrodka. Głos zabrali także zaproszeni goście, m. in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego p. Zbigniew Ziemba, Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Andrzej Kacperek, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego p. Dariusz Magacz i dyrektorzy różnych szkół, placówek oświatowych i innych Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

 

9 października w Mediatece 800-lecia odbył się, organizowany już po raz piąty przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim, Dzień Głośnego Czytania Biblii. Honorowym Patronatem piątą edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii objęli: Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś,  Wojewoda Łódzki p. Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego p. Grzegorz Schreiber,  Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  p. Krzysztof Chojniak oraz Łódzki Kurator Oświaty p. Grzegorz Wierzchowski. Podczas tegorocznego spotkania z Biblią czytano fragmenty „Księgi Hioba” i rozstrzygnięto konkurs plastyczny ,,Zmagania z losem – Hiobowy problem”. Fragmenty tej pięknej, ale także trudnej księgi czytali m. in. Biskup Marek Marczak i Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Andrzej Kacperek, przedstawiciele organizatorów oraz różnych instytucji oświatowych i kultury, a także młodzież i dzieci. Dziękujemy licznie zebranym gościom za włączenie się do tej inicjatywy i udział w V Dniu Głośnego Czytania Biblii. Zapraszamy na VI edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.

 

Serdecznie Zapraszamy do galerii