97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

16 grudnia, w Łodzi odbyła się uroczysta gala, podczas której podsumowano działania zrealizowane w Województwie Łódzkim w ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki. W gali uczestniczyła dyrektor naszego Ośrodka p. Iwona Buchalska i wicedyrektor p. Jadwiga Ciesielska. W ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki nasz Ośrodek podjął wiele inicjatyw i działań, którego celem było propagowanie wiedzy na temat życia i twórczości tego wybitnego polskiego kompozytora, które zostały dostrzeżone i docenione przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Pani Dyrektor otrzymała z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Zbigniewa Ziemby piękny List gratulacyjny i podziękowanie za aktywne włącznie się naszego Ośrodka w obchody Roku Stanisława Moniuszki. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że spotkało nas takie wyróżnienie i jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze inicjatywny i pomogli w ich realizacji.

 Serdecznie Zapraszamy do galerii

 

 

13 grudnia w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim i 17 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia  Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego „Rok 2019 – Rokiem Matematyki i Rokiem Stanisława Moniuszki", którego inicjatorką była konsultantka z naszego Ośrodka p. Anna Maliszewska. Uczestnicy spotkania obejrzeli bardzo ciekawe i humorystyczne przedstawienie, które udowodniło, na przykładzie życia i twórczości Stanisława Moniuszki, istnienie ścisłego związku między muzyką i matematyką. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń!

Serdecznie Zapraszamy do galerii

         10 grudnia 2019  roku o godzinie 12.00 w WODN w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się seminarium europejskie poświęcone realizacji projektów  Szkolnych Klubów i działań podejmowanych w szkołach wokół tematu. Podczas seminarium uczniowie mogli zaprezentować efekty swoich działań, wypromować swoją szkołę, podzielić się doświadczeniami, ale także wystąpić na szerszym forum. Zostały także wręczone nagrody uczniom uczestniczącym w konkursie pn. „Polska i Mój Region 15 lat po przystąpieniu do UE- komiks”

Serdecznie Zapraszamy do galerii

4 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim odbył się wernisaż wystawy „Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki”. Zebrani na wernisażu goście mogli podziwiać efekt pracy uczestników warsztatów plastycznych: „Aranżacja wystaw w przestrzeni szkolnej, przedszkolnej i bibliotecznej". Elementem wspólnym wszystkich prac był oczywiście Moniuszko i epizody z jego życia, ale sposób ujęcia tematu przez autorów prac był zróżnicowany i twórczy. Dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu, które wpisało się w obchody Roku Stanisława Moniuszki.

Serdecznie Zapraszamy do galerii