97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 29 października 2018 roku w Centrum Idei ku Demokracji przy Kościele Panien Dominikanek odbyło się seminarium nt. Polskie drogi do niepodległości. Seminarium otworzył Dyrektor WODN w  Piotrkowie Trybunalskim Pan Dariusz Magacz, zaś organizatorem spotkania była Barbara Śpiewak - konsultant WODN. Wzięli w nim udział nauczyciele historii z różnych typów szkół wraz z uczniami. Było to bardzo doniosłe wydarzenie w pracy WODN w Piotrkowie Trybunalskim, gdyż uczniowie  w oparciu o gry dydaktyczne zdobywali wiedzę o trudnych drogach Polaków do niepodległości oraz o Twórcach niepodległości. Poznali sylwetki wybitnych Polaków, którzy swoimi działaniami przyczynili się do powrotu Polski na mapę Europy. Animatorem zajęć w oparciu o gry był Pan Artur Ossowski z Oddziału IPN w Łodzi.

Przybyłe na seminarium  grupy otrzymały komplety gier do szkół, będą mogli zaprezentować je swoim koleżankom, kolegom, w ten sposób powiększy się krąg osób, które wzbogacą wiedzę o okolicznościach w jakich niepodległość została odzyskana.

Na szczególną uwagę zasługuje oprawa artystyczna seminarium, mianowicie występ Chóru Schola pod kierunkiem Pana Roberta Bykowskiego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy, który koncertem pieśni patriotycznych wzbogacił spotkanie.

Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni legionowe, dając wyraz więzi z Ojczyzną.

W spotkaniu uczestniczyły pp. konsultant Małgorzata Kudyba i Agnieszka Czarczyk.

 

W dniu 25 października 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Minikonferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy „Bibliotekarz w roli”, zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: p. Andrzej Popłoński - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej i p. Dariusz Magacz - dyrektor WODN. Konferencja przebiegała zgodnie z formułą: osiem dwudziestominutowych prelekcji i cztery realizowane równocześnie spotkania warsztatowe. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Marcin Roszkowski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) - Bibliotekarz w roli wikipedysty; dr Grzegorz Gmiterek (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) - Biblioteka dziecięca 2.0; Katarzyna Bajak (Centrum American Corner przy Bibliotece Głównej UŁ, Łódź) - Bibliotekarz jako przewodnik po świecie informacji. Jak rozmawiać z młodzieżą o fake news i bezpieczeństwie w mediach społecznościowych; Katarzyna Malinowska (MBP im. Wł. Reymonta, Skierniewice) - Biblioterapia, małe wielkie okno do świata dziecka. Praktyczne uwagi do prowadzenia zajęć w bibliotece z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym; Marcin Paszkowski (PBW im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Łódź) - 50 twarzy bibliotekarza; Dorota Wiśniewska (WODN, Sieradz) - Twórczość, kreatywność, innowacyjność w bibliotece szkolnej; Iwona Klukowska (ZSP nr 2, Piotrków Tryb.) - Programy stypendialne, granty na projekty edukacyjne. Bibliotekarz jako koordynator; Małgorzata Kudyba (WODN, Piotrków Tryb.) - “Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta”. Nauczyciel bibliotekarz w roli przewodnika po świecie literatury.

Sesja warsztatowa objęła tematy: Booktalking jako metoda upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – prow. Wiesława Chlebowska (WODN, Sieradz); Bibliotekarz w roli ekologa, lekcje biblioteczne z edukacji konsumenckiej – prow. Karolina Baranowska i Małgorzata Świderek (Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, Łódź); Małe vademecum animacji – prow. Magdalena Bryll (poklatkowo.pl); Bibliotekarz w roli biblioterapeuty – prow. Jadwiga Szymczyk (WODN, Piotrków Tryb.).

Ciekawa tematyka i formuła przedsięwzięcia skupiła liczne grono uczestników. W konferencji wzięło udział ponad 70 nauczycieli. Minikonferencję „Bibliotekarz w roli” patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Łódzkiego, a patronatem medialnym Dziennik Łódzki Tygodnik 7 Dni.

 

22 października odbyły się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim warsztaty i zajęcia terenowe „W poszukiwaniu śladów walk o Niepodległą na szlaku Spalskiego Parku Krajobrazowego”. Celem warsztatów było poznanie miejsc i postaci związanych z historią walk o niepodległość na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań związanych ze 100-leciem niepodległości. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim, które wpisało się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

14 października w „Galerii u Panien” w Centrum idei „Ku Demokracji” odbył się wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa „Piękno przyrody pędzlem malowane".

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum idei „Ku Demokracji”. Na wystawie można oglądać prace stworzone przez nauczycieli województwa łódzkiego podczas XVII. pleneru malarskiego, który odbył się w Spale. Płótna zaprezentowane na tej wystawie przedstawiają urokliwe miejsca z okolic Ciebłowic,  Inowłodza i Lasów Spalskich.

Wystawa została przygotowana przez p. Małgorzatę Gletkier z CiKD w Piotrkowie Trybunalskim, a w wernisażu wystawy uczestniczyli m.in. p. Dariusz Magacz - dyrektor WODN, p. Witold Stawski-wicedyrektor WODN,  p. Mirosława Płacheta (prowadząca plener malarski i konsultant WODN), p. Barbara Śpiewak, p. Dagmara Pietrzyk i p. Małgorzata Kudyba-konsultanci WODN oraz licznie przybyli autorzy prezentowanych prac, ich rodziny, przyjaciele oraz piotrkowianie zainteresowani malarstwem.