97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

5 lutego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Piotrkowie Trybunalskim w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowano różne akcje, których celem było propagowanie bezpiecznego korzystania Internetu. Uczniowie z trzech piotrkowskich szkół – SP nr 2, SP nr 11 i SP nr 13 wzięli udział w grze edukacyjnej: „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? – otwarty pokój zagadek i wyzwań”. W pokoju zagadek uczniowie musieli zmierzyć się z różnymi wyzwaniami i zagadkami, które wymagały znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, ale także przygotowywali plakat do kampanii społecznej „Bezpieczni w Sieci’ i nauczyli się szyfrowania plików. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z tymi wyzwaniami i wykazali się nie tylko wiedzą, ale także kreatywnością i umiejętnością współpracowania. W tym dniu na wszystkich szkoleniach zorganizowanych w Ośrodku prowadzący poruszali temat bezpiecznego korzystania z Internetu, a podczas warsztatów poświęconych tworzeniu lapbooków i map mentalnych uczestnicy tworzyli lapbooki (teczki tematyczne) związane z Dniem Bezpiecznego Internetu i zasadami bezpiecznego korzystania z sieci.