97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 28 września 2017 r. w WODN w Piotrkowie Tryb. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin: Białaczów, Gorzkowice, Inowłódz, Kodrąb, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Żarnów. Przybyłych dyrektorów przywitał Pan Dariusz Magacz – dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. Prowadząca spotkanie Pani Beata Szarlej - wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Tryb. omówiła treści poświęcone m.in. następującym zagadnieniom: statuty szkół, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, konkursy przedmiotowe. 

W dniu 22 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbyły się szkolenia i warsztaty z zakresu neurodydaktyki i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Organizatorem szkoleń byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Zebranych gości przywitali: Pani Agnieszka Nagoda-Gębicz – dyrektor ZSP w Kleszczowie i Pan Dariusz Magacz – dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. 

Wykład inaugurujący nt. Pamięć i uwaga, wygłosił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty poświęcone takim ważnym zagadnieniom jak: Dwa mózgi w szkole albo dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka? (prow. dr Marek Kaczmarzyk), Zastosowanie technologii cyfrowych w procesach dydaktycznych (prow. dr Jacek Francikowski), Mechanizmy lustrzane – dlaczego lubimy pogodnych ludzi? (prow. dr Marek Kaczmarzyk).

14 września 2017 r. w sali wystawowej Miejskiego Centrum Kultury przy pl. Kościuszki 18 odbył się wernisaż wystawy „Piękno przyrody pędzlem malowane”. Przybyłych przywitały: Ewa Adamska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Maz. oraz Mirosława Płacheta – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, która czuwała nad zorganizowaniem wystawy poplenerowej i jej otwarciem. W imieniu Dariusza Magacza - dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim głos zabrała Jadwiga Szymczyk, która  przekazała Ewie Adamskiej dyrektor MBP pisemne podziękowanie za współpracę z WODN-em. Goście przybyli na wernisaż mogli podziwiać prace 19 nauczycieli z województwa łódzkiego. Wśród nich znaleźli się: Maria Bunzel – Tomaszów Maz., Iwona Dunal – SP nr 5 Konstantynów Łódzki, Małgorzata Grzędowska – PPP Piotrków Tryb., Halina Jaros – Dobryszyce, Mieczysława Kaczmarek – Piotrków Tryb., Jadwiga Kotynia – ZS Wiaderno, Ludwika Matuszczak-Deka – Poświętne, Krystyna Michalak – Piotrków Tryb., Beata Młynarczyk – SP nr 14 Tomaszów Maz., Anna Modelska – ZS nr 4 Tomaszów Maz., Janina Muskała – Niewiadów, Urszula Muskała – Piotrków Tryb., Elżbieta Olczyk – Gim. Wielgomłyny, Marzena Pikulska – SP nr 13 Bełchatów, Jolanta Stolarczyk – Gim. Lgota Wielka, Beata Śliwińska – SP nr 14 Tomaszów Maz., Henryka Tomecka – Piotrków Tryb., Renata Turlejska-Macieląg – ZS-G Strzelce Małe oraz Mirosława Płacheta – SP nr 14 Tomaszów Maz.

Wystawę można oglądać w Tomaszowie do 28 września 2017 r. Natomiast w Piotrkowie Trybunalskim wystawa zagości w Centrum Idei ku Demokracji w październiku na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć:

http://mbptomaszow.pl/gallery/2017/pikno-przyrody-pdzlem-malowane-spaa-2017 

https://www.nasztomaszow.pl/kultura-rozrywka/wernisaz-wystawy-piekno-przyrody-pedzlem-malowane-spala-2017/