97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 24 października 2017 roku odbyła się konferencja dla nauczycieli historii i wszystkich zainteresowanych, z udziałem Pana Pawła Kowalskiego pracownika IPN-Oddział w Łodzi, poświęcona zbrodni wołyńskiej. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. wspólnie z Centrum Idei ku Demokracji. Konferencja odbyła się w siedzibie CiKD przy kościele Matki Boskiej Śnieżnej. Wzięli w niej udział nauczyciele pracujący w szkołach różnych poziomów edukacyjnych, wśród uczestników byli także nauczyciele emeryci. Zatem należy podkreślić, że zainteresowanie tematem jest duże. Temat zbrodni wołyńskiej budzi w społeczeństwie polskim wiele emocji, aktualnie żywo zainteresowani są nim nauczyciele historii, gdyż tematyka ta znalazła się w podstawie programowej z historii, wdrażanej od 2017 roku. 

9 października 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie działań podjętych przez szkoły i przedszkola w ramach III. Edycji Dnia Głośnego Czytania Biblii. Organizatorami Dnia Głośnego Czytania Biblii był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum idei ,,Ku Demokracji” w Piotrkowie Tryb. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objęli Administrator Archidiecezji Łódzkiej, ks. Bp Marek Marczak, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Ideą przewodnią przedsięwzięcia było zachęcenie do codziennego czytania Biblii i życia zgodnie z jej przesłaniem. 

W dniu 2 października 2017 r. konsultanci i doradcy metodyczni WODN w Piotrkowie Tryb. uczestniczyli w wyjazdowej konferencji szkoleniowej „Walory krajoznawczo-turystyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i ich wykorzystanie w edukacji ekologicznej i regionalnej”. 

W Załęczańskim Parku Krajobrazowym oraz na terenie jego otuliny (w granicach województwa łódzkiego) ochroną pomnikową objętych jest 13 pomników przyrody. Wśród nich mogliśmy zobaczyć obiekty chronione ze względu na ciekawą geologię. Były to: Góra Świętej Genowefy, Żabi Staw, formy kopalne w kamieniołomie przy „Jaskini Ewy”, gdzie zobaczyliśmy ciekawe formy skał wapiennych. Ścieżką edukacyjną ZPK oprowadzał nas pracownik Sieradzkiego Parku Krajobrazowego, starszy specjalista ds. ekologii Pan Krzysztof Kierniakiewicz. 

W Działoszynie, położonym nad Wartą, na obszarze Ziemi Wieluńskiej. zwiedziliśmy Pałac  Męcińskich (obecnie powiatowe centrum kultury), w którym znajduję się Muzeum Regionalne i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Program konferencji pozwoli uczestniczącym w niej konsultantom i doradcom metodycznym na wykorzystanie pozyskanej wiedzy i doświadczeń podczas realizowanych szkoleń i zajęć lekcyjnych.

1 października 2017 r., w Centrum Idei ku Demokracji w Galerii u Panien miał miejsce wernisaż malarstwa nauczycieli z województwa łódzkiego. Prace prezentowali nauczyciele uczestniczący w XXVI. plenerze malarskim Piękno przyrody pędzlem malowane - Spała  2017. Przybyłych gości przywitał dyrektor WODN Dariusz Magacz oraz gospodarz Centrum Ksiądz Rektor Mariusz Jersak. Uczestnicy wernisażu mogli podziwiać prace wykonane technikami olejnymi, pastelowymi i akrylowymi, przedstawiającymi piękno spalskich i okolicznych krajobrazów. 

Wystawę będzie można oglądać do 25 października. Serdecznie zapraszamy.