97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 25 kwietnia odbył się II etap konkursu ortograficznego „O pióro Dyrektora WODN w Piotrkowie Trybunalskim” organizowanego przez nasz Ośrodek. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych. W I. etapie konkursu udział wzięło 450 uczniów z 50 szkół z rejonu działania WODN w Piotrkowie Tryb. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 76 uczniów z 35. szkół. Ostatecznie w drugim etapie konkursu wzięło udział 70 uczniów.

Tytuł Laureata i nagrodę główną zdobyła Aleksandra Pisiałek, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza  w Żarnowie.

W dniu 5 kwietnia 2018 roku, w WODN w Piotrkowie Tryb. odbyła się konferencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Spotkanie wpisuje się w ideę Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego i stanowi inspirację do działań podejmowanych przez nauczycieli z uczniami w ciągu całego roku 2018. Konferencja została zorganizowana we 

Jak wiemy, Parlament Europejski ustanowił rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie świadomości Obywateli w zakresie rozumienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ich uniwersalnej wartości dla jednostek i społeczeństwa. Ważne jest, aby je chronić i przekazywać przyszłym pokoleniom.

Ze względu na fakt, że w rejonie oddziaływania WODN -Piotrków Tryb. położonych jest wiele parków krajobrazowych i rezerwaty przyrody, temat konferencji był poświęcony ochronie środowiska przyrodniczego.

21 kwietnia 2018 r. odbyły się kolejne, XVII. Targi Wydawnictw Edukacyjnych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. 

Tegoroczną edycję Targów, zaszczycili swą obecnością: Pan Jan Wieruszewski – wicedyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Pani Katarzyna Błażejewska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb., Pani Joanna Galia – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Pan Andrzej Popłoński – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Uroczystego otwarcia XVII. TWE dokonał Pan Dariusz Magacz – dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. 

W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor zwrócił uwagę na charakter targów jako szczególnej formy doskonalenia, sprzyjającej wymianie doświadczeń i skupiającej w jednym miejscu i w jednym czasie szeroki krąg ludzi i instytucji związanych z edukacją.