97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 7 grudnia 2017 roku w WODN w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się seminarium europejskie poświęcone realizacji projektów Szkolnych Klubów i działań podejmowanych w szkołach wokół tematu „Edukacja dla tolerancji i akceptacji odmienności”. Jak co roku seminarium otworzył Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim pan Dariusz Magacz. Wszyscy uczniowie, którzy w roku 2017 poszukiwali odpowiedzi na pytania: czym jest tolerancja?, co to znaczy być tolerancyjnym?, zaprezentowali efekty swoich działań. Warto przywołać w pamięci tradycję spotkań seminaryjnych uczniów i nauczycieli, które niezmiennie odbywają się od 2005 r. w WODN w grudniu. W 2017 roku projekty poświęcone „Edukacja dla tolerancji i akceptacji odmienności” realizowali uczniowie z podanych szkół pod kierunkiem nauczycieli:

• Szkoły Podstawowej w Boryszowie – p. Anny Trędy 

• Szkoły Podstawowej w Wadlewie –  p.p. Angeliki Barańskiej, Karoliny Chałaśkiewicz, Urszuli Tłoczek

• Szkoły Podstawowej nr 8 w Woli Kamockiej – p. Elżbiety Zarzyckiej

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przedborzu – p.p. Sylwii Prymus, Wiolety Kowalskiej

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim – p. Bogumiła Auguścik

• III LO w Piotrkowie Trybunalskim - pani Elżbiety Wardyńskiej