97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W roku szkolnym 2017/ 2018 do etapu szkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przystąpiło 453 uczniów z 38 szkół województwa łódzkiego. Etap ten został przeprowadzony dnia 15.01.2018 r. przez szkolne komisje konkursowe powołane przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 108 uczniów z 22 szkół.

Etap rejonowy został przeprowadzony 26.03.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku, Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. 

Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez Wojewódzką Komisję Konkursową zakwalifikowały do etapu wojewódzkiego 35 uczniów z 16 szkół

Etap wojewódzki został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 14.05.2018 r. W wyniku etapu wojewódzkiego wyłoniono 14 laureatów i 21 finalistów.

Konkurs został bardzo wysoko oceniony przez nauczycieli oraz uczniów, którzy liczą na kolejną edycję w przyszłym roku szkolnym.

Podziękowania dla nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu i nagrody laureatom wręczył dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim Pan Dariusz Magacz, podczas uroczystego podsumowania zmagań konkursowych w dniu 18 czerwca 2018 r.

 

W dniu 12. 06 2018 r. w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja podsumowująca działania Piotrkowskiej Rejonowej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2017/18. 

W konferencji uczestniczyło 25 przedstawicieli szkół i przedszkoli – członków sieci. Otwarcia konferencji dokonał Pan Dariusz Magacz - Dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Pan Dariusz Magacz uczestniczył w uroczystości związanej z podsumowaniem Powiatowego Konkursu Plastycznego Znak mój Orzeł Biały, która odbyła się 5 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i laureatów konkursu powitał dyrektor szkoły Pan Sławomir Żegota. Nagrody laureatom konkursu plastycznego wręczali: Dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. - Pan Dariusz Magacz, Pani Beata Stańczyk – naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Tomaszowskiego oraz Pani Barbara Robak– członkini Zarządu Starostwa Powiatowego. Uroczystość uświetnił szkolny chór, wykonując piękne pieśni patriotyczne. Imprezę zakończył wernisaż prac plastycznych laureatów konkursu.