97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców dotyczący kształcenia na odległość. Można w nim znaleźć m. in. wskazówki dotyczące koordynowania kształcenia na odległość, zasad realizowania podstawy programowej w warunkach domowych  czy sposobów zwiększania efektywności zdalnej nauki (poradnik jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol)