97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

 

 

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
04.02.2020 15.00 S69

Programowanie i robotyka
w szkole podstawowej

WODN
w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Dąbrowskiego 13
Warsztaty metodyczne Katarzyna Harlejczyk TAK 100,-
04.02.2020 15.00 135 Kurs kierowników wycieczek szkolnych

WODN
w Piotrkowie Trybunalskim,
sala nr 1

Kurs doskonalący Witold Stawski, Urszula Szewczyk TAK 105,-
05.02.2020 15.00 S73 Metody przydatne w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne Konrad Chęciński TAK 20,-
05.02.2020 16.30 7 Co działa na podświadomość naszych dzieci? Jak dobierać programy TV do wieku dzieci? WODN
w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Dąbrowskiego 13
Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,-
06.02.2020 15.00 18 Indywidualizacja
i dostosowania do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach języka polskiego
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Dąbrowskiego 13
Seminarium Małgorzata Kudyba TAK  forma bezpłatna
10.02.2020 15.00 S68 Lapbook jako kreatywna forma utrwalenia wiedzy
i umiejętności na lekcji
języka obcego.
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20,-
11.02.2020 15.00 101  Pokój zagadek jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów WODN
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13
Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba  TAK  20,-
11.02.2020 15.00 96 Realizacja nowej podstawy programowej do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Seminarium Krystyna Jabłonka NIE forma bezpłatna
11.02.2020 15.30 74 Akty prawne, ich znaczenie
w pracy i rozwoju nauczyciela wychowania fizycznego.
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13
Seminarium Ewa
Drząszcz
TAK forma bezpłatna
12.02.2020 15.00 S07  Kreatywne wykorzystanie podręcznika na lekcjach języka angielskiego WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne Konrad Chęciński  TAK   20,- 
12.02.2020 15.00 111 Rozwiązywanie konfliktów
w klasie, grupie
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne Wiesława Kubicka TAK   20,-
12.02.2020 15.00 53 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej na lekcjach matematyki ZS-P nr 4 SP nr 1
w Tomaszowie Maz.
Warsztaty metodyczne Krych Małgorzata TAK 20,-
12.02.2020 15.15 S26 Trudne dziecko
w przedszkolu/trudny uczeń
w szkole. Pomoc psychologiczno
- pedagogiczna w przedszkolu
i w szkole
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13
Warsztaty metodyczne Bogumiła Rabęda, Iwona Przewoźnik TAK 20,-
14.02.2020 16.00 145 Organizowanie konkursów przedmiotowych Skarżysko Kamienna

Konferencja przedmiotowo
-metodyczna

Urszula Seredyn TAK forma bezpłatna
18.02.2020 15.00

123

Pomoc psychologiczno
-pedagogiczna - zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
grupa I
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Seminarium Wiesława Kubicka TAK  forma bezpłatna
19.02.2020 15.00 S72 Sprawdzanie zadań otwartych
na egzaminie ósmoklasisty
z języka angielskiego
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne Konrad Chęciński, Anetta Brauła-Socha TAK 20,-
19.02.2020 15.30 S14 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój dziecka/ucznia WODN
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13
Seminarium Iwona Przewoźnik TAK forma bezpłatna
19.02.2020 15.30 99 Uczymy się świętując, czyli kalendarz świat nietypowych WODN
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13
Warsztaty metodyczne Iwona Buchalska, Magdalena Sadowska TAK 20,-
20.02.2020 15.00 123 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
grupa II
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Seminarium Wiesława Kubicka TAK forma bezpłatna
25.02.2020 15.00 123 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
grupa III
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Seminarium Wiesława Kubicka TAK forma bezpłatna
26.02.2020 15.00 S73 Metody przydatne w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne Konrad Chęciński TAK 20,-
27.02.2020 10.00 S81 Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów
- wykorzystanie obchodów Patrona Roku do promocji biblioteki szkolnej.
PSP nr 4,
Radomsko,
ul Szkolna 4
Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK forma bezpłatna
27.02.2020 15.30 72 Gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego-nauka techniki i taktyki.(siatkówka) ZSP nr1 (TPS)
w Piotrkowie Tryb.ul.Roosevelta 1
Warsztaty metodyczne Paweł Zieliński TAK 20,-
27.02.2020 15.00 150 Przykłady działań na spełnienie wymogu podejmowania innowacyjnych rozwiązań metodycznych oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów
w związku z awansem zawodowym nauczyciela
WODN
w Piotrkowie Trybunalskim
Warsztaty metodyczne dr Marek Grynkiewicz TAK 20,-