97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

1.      Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2.      Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3.      Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4.      Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5.      Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6.      Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Więcej informacji, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020