97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

14 października w „Galerii u Panien” w Centrum idei „Ku Demokracji” odbył się wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa „Piękno przyrody pędzlem malowane".

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum idei „Ku Demokracji”. Na wystawie można oglądać prace stworzone przez nauczycieli województwa łódzkiego podczas XVII. pleneru malarskiego, który odbył się w Spale. Płótna zaprezentowane na tej wystawie przedstawiają urokliwe miejsca z okolic Ciebłowic,  Inowłodza i Lasów Spalskich.

Wystawa została przygotowana przez p. Małgorzatę Gletkier z CiKD w Piotrkowie Trybunalskim, a w wernisażu wystawy uczestniczyli m.in. p. Dariusz Magacz - dyrektor WODN, p. Witold Stawski-wicedyrektor WODN,  p. Mirosława Płacheta (prowadząca plener malarski i konsultant WODN), p. Barbara Śpiewak, p. Dagmara Pietrzyk i p. Małgorzata Kudyba-konsultanci WODN oraz licznie przybyli autorzy prezentowanych prac, ich rodziny, przyjaciele oraz piotrkowianie zainteresowani malarstwem. 

 

1 października odbyła się zorganizowana przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim szkoleniowa konferencja wyjazdowa „Śladami Niepodległej w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego”. W programie konferencji było m. in. zwiedzanie Ogrodu Botanicznego i Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi. Głównym punktem konferencji były warsztaty zorganizowane w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, podczas których pracownik parku opowiadał o osobliwościach tego nietypowego, położonego w granicach miasta parku krajobrazowego, ale także przybliżył miejsca związane z historią walki Polaków o niepodległość. Dodatkowo uczestnicy konferencji zostali zapoznani przez pracownika Muzeum Tradycji Niepodległościowych i pracownika Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich z ofertą edukacyjną dla nauczycieli różnych przedmiotów i na różnych etapach edukacyjnych. W taki sposób nasz Ośrodek włączył się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

3 października odbył się, organizowany przez  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim, „Dzień Głośnego Czytania Biblii”. Tegoroczną edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii objęli patronatem honorowym: Metropolita Łódzki Arcybiskup Grzegorz Ryś, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Podczas spotkania z Biblią czytano jej fragmenty i rozstrzygnięto konkurs plastyczny ,,Początki zjednoczonego królestwa Izraela”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych. Nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu wręczył biskup Marek Marczak, który następnie rozpoczął Dzień Głośnego Czytania Biblii. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie do codziennego czytania Biblii i życia zgodnego z jej przesłaniem, ale także udowodnienie, że ta Księga Ksiąg nadal niesie uniwersalne przesłanie, ma ponadczasowy wymiar i może pełnić rolę przewodnika w życiu człowieka.