97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 22 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie odbyły się szkolenia i warsztaty z zakresu neurodydaktyki i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Organizatorem szkoleń byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Zebranych gości przywitali: Pani Agnieszka Nagoda-Gębicz – dyrektor ZSP w Kleszczowie i Pan Dariusz Magacz – dyrektor WODN w Piotrkowie Tryb. 

Wykład inaugurujący nt. Pamięć i uwaga, wygłosił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty poświęcone takim ważnym zagadnieniom jak: Dwa mózgi w szkole albo dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka? (prow. dr Marek Kaczmarzyk), Zastosowanie technologii cyfrowych w procesach dydaktycznych (prow. dr Jacek Francikowski), Mechanizmy lustrzane – dlaczego lubimy pogodnych ludzi? (prow. dr Marek Kaczmarzyk).