97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

W dniu 25 kwietnia odbył się II etap konkursu ortograficznego „O pióro Dyrektora WODN w Piotrkowie Trybunalskim” organizowanego przez nasz Ośrodek. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych. W I. etapie konkursu udział wzięło 450 uczniów z 50 szkół z rejonu działania WODN w Piotrkowie Tryb. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 76 uczniów z 35. szkół. Ostatecznie w drugim etapie konkursu wzięło udział 70 uczniów.

Tytuł Laureata i nagrodę główną zdobyła Aleksandra Pisiałek, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza  w Żarnowie.

Wyróżnienia i tytuł Finalisty zdobyli uczniowie:

Natalia Sońta - ucz. kl. VII SP im. J. Korczaka w Babach

Maciej Nalepa – ucz. kl. VII SP nr 11 im. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Tryb.

Mateusz Sońta – ucz. kl. VI SP im. St. Kostki w Moszczenicy

Weronika Musiał  - ucz. kl.VI SP im. Wł. St. Reymonta w Rokicinach

Mikołaj Kujawa – ucz. kl. VI SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Opocznie

Karolina Kuchta - ucz. kl. VII SP w  Srocku

Maksym Kaleta – ucz. kl. VI SP im. St. Kostki w Moszczenicy

Mateusz Rybak – ucz. kl. VII PSP w Jedlnie

Oliwia Zamożniewicz - ucz. kl. VII ZS-P nr 8 (SP nr 6) w Tomaszowie Maz.

Aleksandra Saj - ucz. kl. VI PSP nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku

Gratulujemy uczennicy Laureatce, uczniom Finalistom i wszystkim Uczniom biorącym udział w ortograficznych zmaganiach.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu Dyrektorom Szkół, które wzięły udział w konkursie i Nauczycielom – opiekunom uczniów. Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem, którego celem było propagowanie kultury języka ojczystego, pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu ortografii i interpunkcji, rozbudzanie w uczniach wrażliwości językowej i miłości do języka ojczystego oraz możliwość zaprezentowania możliwości uczniów na forum międzyszkolnym.