97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
2018-09-11 15:00 47 Założenia zmiany podstawy programowej z języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-09-11 15:00 254 Projekt edukacyjny jako niezbędny element realizacji podstawy programowej Radomsko, ZSG Nr 1, ul. Piastowska 17 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Wiesława Kubicka, Urszula Szewczyk, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-12 16:00 73 Malarskie opowieści o przyrodzie. Miejskie Centrum Kultury Seminarium M.Płacheta TAK Bezpłatnie
2018-09-13 16:00 26 Kreatywność w pracy z dziećmi w przedszkolu - rozwijanie dziecięcych możliwości. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-09-18 15:00 47 Założenia zmiany podstawy programowej z języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. ZSP nr 1 w Radomsku ul. Brzeźnicka 20 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-09-18 15:00 254 Projekt edukacyjny jako niezbędny element realizacji podstawy programowej Opoczno, ZSS Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Wiesława Kubicka, Urszula Szewczyk, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-19 15:00 254 Projekt edukacyjny jako niezbędny element realizacji podstawy programowej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Wiesława Kubicka, Urszula Szewczyk, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-19 10:00 195 Planowanie i dokumentowanie pracy w bibliotece - budowanie zapisów w dzienniku biblioteki szkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
2018-09-19 15:15 195 Planowanie i dokumentowanie pracy w bibliotece - budowanie zapisów w dzienniku biblioteki szkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
2018-09-19 15:15 157 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - II etap edukacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8, Tomaszów Mazowiecki, Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
2018-09-19 15:30 20 Savoir-vivre w szkole i w przedszkolu WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
2018-09-20 15:00 47 Założenia zmiany podstawy programowej z języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-09-20 15:00 254 Projekt edukacyjny jako niezbędny element realizacji podstawy programowej Tomaszów Maz., ZSP nr 5, ul. Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Wiesława Kubicka, Urszula Szewczyk, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-20 15:00 224 Zdrowie prokreacyjne młodzieży – zadanie wychowawczo - profilaktyczne szkół ponadgimnazjalnych realizowane na zajęciach w ychowania d o ż ycia w r odzinie oraz w projekcie Ministerstwa Zdrowia - „W stronę dojrzałości” WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Alina Rataj TAK Bezpłatnie
2018-09-20 10:00 196 Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych – obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości w bibliotece szkolnej SP nr 1, Radomsko, ul. Piastowska 17 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
2018-09-24 15:00 157 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - II etap edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 12, Bełchatów, ul. Budryka 7 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
2018-09-24 15:00 111 Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach geografii i przyrody w roku szkolnym 2018/19 w oparciu o zmiany podstawy programowej i priorytety MEN Szkoła Podstawowa nr 12 Bełchatów ul. Budryka 7 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie
2018-09-24 15:15 196 Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych - obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości w bibliotece szkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
2018-09-25 15:00 46 Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do planowania pracy z uczniami (analiza sprawozdania z egzaminu maturalnego 2018 opracowanego przez CKE i OKE w Łodzi). WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-09-25 15:00 249 Realizacja zmian wprowadzonych w systemie oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Bełchatów, ZSP Nr 3, ul. Czapliniecka 96 Seminarium Konrad Czyżyński, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-25 15:00 48 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Anna Tomaszek TAK Bezpłatnie
2018-09-25 15:00 9 Diagnozowanie i rozwijanie kreatywności dzieci w przedszkolu i klasach początkowych WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący dr Elżbieta Marek TAK 70 zł
2018-09-26 15:00 249 Realizacja zmian wprowadzonych w systemie oświaty w roku szkolnym 2018/2019. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Konrad Czyżyński, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-26 15:00 157 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - II etap edukacyjnych ZSS nr 1, Opoczno, Skłodowskiej 5 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
2018-09-26 16:00 75 Jak kształtować postawy patriotyczne na zajęciach plastycznych. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna M.Płacheta TAK Bezpłatnie
2018-09-26 15:00 48 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. PSP nr 9 ul. Rolna 65 Radomsko Konferencja przedmiotowo-metodyczna Anna Tomaszek TAK Bezpłatnie
2018-09-26 15:00 206 Zmiany w szkolnictwie zawodowym. Analiza nowej podstawy programowej szkolnictwa zawodowego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Krystyna Jabłonka TAK Bezpłatnie
2018-09-26 15:00 111 Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach geografii i przyrody w roku szkolnym 2018/19 w oparciu o zmiany podstawy programowej i priorytety MEN Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie ul. M. Skłodowskiej Curie 5 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie
2018-09-26 15:30 130 Konferencja inauguracyjna. Ocena wyników na egzaminie gimnazjalnym oraz konkursie fizycznym.Propozycje szkoleń dla nauczycieli fizyki. Wkład fizyków i innych przedstawicieli nauk przyrodniczych w rozwój nauki dla Odrodzonej Polski. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Tomczyk Leszek TAK Bezpłatnie
2018-09-26 15:30 50 TIK na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Agnieszka Czarczyk TAK 100
2018-09-27 16:00 26 Kreatywność w pracy z dziećmi w przedszkolu - rozwijanie dziecięcych możliwości. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-09-27 15:00 249 Realizacja zmian wprowadzonych w systemie oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Tomaszów Maz., ZSiPO WŁ, ul. św. Antoniego 47 Seminarium Konrad Czyżyński, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-09-27 15:00 111 Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach geografii i przyrody w roku szkolnym 2018/19 w oparciu o zmiany podstawy programowej i priorytety MEN Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie