97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
2018-10-01 15:00 111 Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach geografii i przyrody w roku szkolnym 2018/19 w oparciu o zmiany podstawy programowej i priorytety MEN WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie
2018-10-02 16:00 19 "Bajki bezpieczne i niebezpieczne dla dzieci" WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
2018-10-02 15:00 87 Nowa podstawa programowa z historii i WOS w szkole podstawowej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Śpiewak TAK Bezpłatnie
2018-10-02 15:00 249 Realizacja zmian wprowadzonych w systemie oswiaty w roku szkolnym 2018/2019. Radomsko, ZSG Nr 1, ul. Piastowska 17 Seminarium Konrad Czyżyński, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-10-02 15:00 46 Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do planowania pracy z uczniami (analiza sprawozdania z egzaminu maturalnego 2018 opracowanego przez CKE i OKE w Łodzi). ZSP nr 1 w Radomsku ul. Brzeźnicka 20 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-10-02 15:00 111 Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach geografii i przyrody w roku szkolnym 2018/19 w oparciu o zmiany podstawy programowej i priorytety MEN Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Radomsko ul. Piastowska 17 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie
2018-10-03 15:00 249 Realizacja zmian wprowadzonych w systemie oswiaty w roku szkolnym 2018/2019. Opoczno, ZSS Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 Seminarium Konrad Czyżyński, dr Marek Grynkiewicz TAK Bezpłatnie
2018-10-04 15:00 225 Okres dorastania – szanse i zagrożenia rozwoju młodego człowieka. Wyzwania dla nauczyciela i rodzica WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Rataj Alina TAK Bezpłatnie
2018-10-04 15:00 46 Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do planowania pracy z uczniami (analiza sprawozdania z egzaminu maturalnego 2018 opracowanego przez CKE i OKE w Łodzi). WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-10-04 16:30 26 - Gr.III "Kreatywność w pracy z dziećmi w przedszkolu - rozwijanie dziecięcych możliwości" WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-10-05 15:00 224 Zdrowie prokreacyjne młodzieży – zadanie wychowawczo - profilaktyczne szkół ponadgimnazjalnych realizowane na zajęciach w ychowania d o ż ycia w r odzinie oraz w projekcie Ministerstwa Zdrowia - „W stronę dojrzałości” WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Rataj Alina TAK Bezpłatnie
2018-10-08 15:00 241 Opiekun stażu - zadania i powinności WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Zofia Szmidt TAK 20
2018-10-08 16:00 75 Jak kształtować postawy patriotyczne na zajęciach plastycznych. SP 14 Tomaszów Maz. Konferencja przedmiotowo-metodyczna Mirosława Płacheta TAK Bezpłatnie
2018-10-08 15:30 62 Egzamin ósmoklasisty - język obcy WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Agnieszka Czarczyk TAK Bezpłatnie
2018-10-09 16:00 22 Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
2018-10-09 10:00 grant KO w Łodzi Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa (kurs grantowany dla dyrektorów szkół i placówek) WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący SławomirStankiewicz TAK Bezpłatnie
2018-10-09 15:00 144 Komputerowe „lifehack’i” dla nauczycieli – jak wykorzystać komputer i smartfon w pracy? WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Rafał Fraj TAK Bezpłatnie
2018-10-10 15:00 200 Opracowanie indywidualnych planów kariery zawodowej ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Krystyna Jabłonka TAK 20 zł
2018-10-10 16:00 21 "Telewizja - wróg czy przyjaciel? O roli telewizji w życiu dzieci." WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
2018-10-10 18:15 171 Do czego potrzebny jest sakrament bierzmowania? ul. ks. Popiełuszki 9a; Bełchatów Seminarium ks. Karol Skowroński TAK Bezpłatnie
2018-10-10 18:15 174 Rola katechety w szkole jako nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary ul. ks. Popiełuszki 9; Bełchatów Seminarium ks. Antoni Pietras TAK Bezpłatnie
2018-10-11 16:30 26 - Gr.IV "Kreatywność w pracy z dziećmi w przedszkolu - rozwijanie dziecięcych możliwości" WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-10-14 17:00 73 Malarskie opowieści o przyrodzie.Spotkanie w galerii sztuki Galeria u Panien. Piotrków Trybunalski , Rycerska 3 Seminarium M. Płacheta TAK Bezpłatnie
2018-10-15 16:30 26 - Gr. V "Kreatywność w pracy z dziećmi w przedszkolu - rozwijanie dziecięcych możliwości" WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-10-16 16:00 133 Nauka programowania w szkole – Scratch - poziom podstawowy (grupa I) WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Rafał Fraj TAK 100
2018-10-16 15:00 110 Rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli biologii i przyrody w roku szkolnym 2018/19 w realizacji podstawy programowej i priorytetów MEN WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Purgał-Szczepanik TAK Bezpłatnie
2018-10-17 16:00 133 Nauka programowania w szkole – Scratch - poziom podstawowy (grupa II) WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Rafał Fraj TAK 100
2018-10-17 15:00 36 Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania na lekcjach języka polskiego. PSP nr 9 ul.Rolna 65 97-500 Radomsko Warsztaty metodyczne Anna Tomaszek TAK 20zł.
2018-10-17 15:15 157 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych na zajęciach wychowania fizycznego ZS-P nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
2018-10-17 15:30 64 Filmy, aplikacje i flipped classroom - trendy w nauczaniu języków obcych WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Agnieszka Czarczyk TAK Bezpłatnie
2018-10-18 15:00 36 Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania na lekcjach języka polskiego. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Anna Tomaszek TAK 20zł.
2018-10-18 15:00 86 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego'2018 WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Śpiewak, Małgorzata Kociniak TAK Bezpłatnie
2018-10-22 10:00 255 Kompleksowe wspomaganie czyli nowy sposób doskonalenia nauczycieli oraz korzysci dla szkół i przedszkoli Tomaszów Mazowiecki. Biblioteka Pedagogiczna Konferencja przedmiotowo-metodyczna Zofia Szmidt TAK Bezpłatnie
2018-10-22 14:00 spoza oferty W poszukiwaniu śladów walk o Niepodległą na szlaku Spalskiego Parku krajobrazowego Spalski Park Krajobrazowy Seminarium Barbara Śpiewak TAK Bezpłatnie
2018-10-23 10:00 255 Kompleksowe wspomaganie czyli nowy sposób doskonalenia nauczycieli oraz korzysci dla szkół i przedszkoli Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie Konferencja przedmiotowo-metodyczna Zofia Szmidt TAK Bezpłatnie
2018-10-23 10:00 255 Kompleksowe wspomaganie czyli nowy sposób doskonalenia nauczycieli oraz korzysci dla szkół i przedszkoli Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie Konferencja przedmiotowo-metodyczna Zofia Szmidt TAK Bezpłatnie
2018-10-24 15:30 67 Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Agnieszka Czarczyk TAK Bezpłatnie
2018-10-25 15:00 122 Metoda projektu w elektromagnetyźmie - budujemy proste przyrządy ułatwiające zrozumienie zasady działania. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Maz. ul. Ostrowskiego 14 Warsztaty metodyczne Leszek Tomczyk TAK 20 zł
2018-10-26 15:00 161 Porozumienie bez przemocy ,,Język żyrafy". WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Izabela Mazurczyk, Aldona Bąk, Maria Brzostowska TAK 70,-
2018-10-27 10:00 165 Współpraca z rodzicami – szansa, konieczność czy zagrożenie na lekcjach religii? ul. P.O.W. 8; 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Aula Piusa X Warsztaty metodyczne Maria Brzostowska, s. Noemi Joanna Wieliczko TAK 30
2018-10-29 15:00 83 Polskie drogi do niepodległości WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Barbara Śpiewak, Artur Ossowski TAK Bezpłatnie
2018-10-29 15:30 124 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji matematyki. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Anna Maliszewska TAK Bezpłatnie