97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
2018-03-05 15:00 186 Planowanie kariery zawodowej przez ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Krystyna Jabłonka TAK Bezpłatnie
2018-03-06 15:00 174 Wielkanocne majsterkowanie-przestrzenne dekoracje okolicznościowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3-SP7; Tomaszów Maz. ul.Ludwikowska 113/115 Warsztaty metodyczne Urszula Seredyn TAK 20

2018-03-06

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

16:00 125 Nauka programowania w szkole - Scratch WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Rafał Fraj TAK 100
2018-03-06 15:00 0 Nowy egzamin ósmoklasisty z matematyki ZS-P nr 4 SP nr 1 w Tomaszowie Maz. Warsztaty metodyczne Małgorzata Krych TAK 20
2018-03-07 15:30 S 05 Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
2018-03-12 13:30 107 Magiczna matematyka. ZSP nr 1 w Radomsku Warsztaty metodyczne Anna Maliszewska TAK 20 zł
2018-03-12 15:30 S 10 Aplikacje, jako narzędzia wspomagające naukę języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
2018-03-13 16:30 224 Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Dagmara Pietrzyk TAK 70,- zł.
2018-03-14 15:00 45 Jak uczyć ortografii z wykorzystaniem narzędzi TIK? PSP nr 9 ul, Rolna 65 97-500 Radomsko Warsztaty metodyczne Anna Tomaszek TAK 20 zł.

2018-03-14

II GRUPA:

2018-03-15

16:30 28 Telewizja - wróg czy przyjaciel. O roli telewizji w życiu dzieci. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-03-15 15:00 68 Pisanka tradycyjna i współczesna WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Płacheta Mirosława TAK 20
2018-03-15 15:00 39 Czytać jest rzeczą ludzką- rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów w szkole ponadgimnazjalnej. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
2018-03-15 15:30 S 05 Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
2018-03-17 11:00 161 Elementy plastyczne w roku liturgicznym Punkt Konsultacji metodycznej, Parafia św. Antoniego, ul. P.O.W. nr 8 Tomaszów Mazowiecki Warsztaty metodyczne s. Noemi Joanna Wieliczko TAK 30
2018-03-19 15:00 107 Magiczna matematyka. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Anna Maliszewska TAK 20 zł
2018-03-19 15:00 205 Metody aktywizujące w pracy wychowawczo - profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Alina Rataj TAK 30 zł
2018-03-19 15:00 97 Włączanie uczniów w proces uczenia się na lekcjach biologii WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Purgał-Szczepanik Małgorzata NIE Bezpłatnie
2018-03-19 15:30 S 15 Uczeń o SPE w edukacji wczesnoszkolnej a język obcy WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Agnieszka Czarczyk TAK Bezpłatnie
2018-03-19 15:30 152 Propozycje ćwiczeń do wyboru na lekcjach wychowania fizycznego. OSiR u.Belzacka, Piotrków Tryb. Warsztaty metodyczne Iza Błaszkowska TAK 20
2018-03-20 16:00 129 Multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Rafał Fraj TAK Bezpłatnie
2018-03-21 15:30 120 Metoda projektu na lekcjach fizyki WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Leszek Tomczyk TAK Bezpłatnie
2018-03-21 16:30 27 Bajki bezpieczne i niebezpieczne dla dzieci. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
2018-03-22 14:30 75 Żydowskie dziedzictwo kulturowe w oparciu o Muzeum Polin WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne B. Śpiewak TAK 20 zł
2018-03-22 16:30 212 Muzykoterapia w edukacji dzieci ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Dagmara Pietrzyk TAK 70,- zł.
2018-03-23 15:30 S 10 Aplikacje, jako narzędzia wspomagające naukę języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
2018-03-27 15:00 120 Metoda projektu na lekcjach fizyki Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków ul. Ostrowskiego 14 Seminarium Leszek Tomczyk TAK Bezpłatnie