97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
6-03-2019 15:30 49 Tablica interaktywna na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Agnieszka Czarczyk TAK 100
6-03-2019 16:00 72 Wiosna w papierowym ogrodzie WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Mirosława Płacheta TAK 40
6-03-2019 10:00 spoza oferty Kształtowanie kompetencji kluczowych w bibliotece szkolnej PSP nr 6 Radomsko ul. Św. Jadwigi Królowej 20 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
7-03-2019 15:00 238 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego po 1 września 2018 WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Sławomir Stankiewicz TAK 70
7-03-2019 15:30 66 Piosenka na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Agnieszka Czarczyk TAK Bezpłatnie
7-03-2019 15:00 114 Zrozumieć świat – czyli Edukacja Globalna w szkole. Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim Konferencja przedmiotowo-metodyczna Zofia Szmidt, Barbara Szeptalin, Witold Stawski TAK Bezpłatnie
11-03-2019 15:00 158 Nowa podstawa programowa dla przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole ponadpodstawowej ZS-P nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Maz. ul. Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
11-03-2019 15:30 158 Nowa podstawa programowa dla przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole ponadpodstawowej ZS-P nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Maz. ul. Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
11-03-2019 14:30 spoza oferty Kształtowanie kompetencji kluczowych w bibliotece szkolnej Filia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Opoczno ul. Armii Krajowej 2 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
12-03-2019 15:00 S43 Dialog motywujący jako narzedzie w pracy wychowawczej nauczyciela WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Wiesława Kubicka TAK Bezpłatnie
12-03-2019 16:00 19 Bajki bezpieczne i niebezpieczne dla dzieci. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K.K.Baczyńskiego w Piotrkowie Tryb., ul. Kostromska 50 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,-/os.
13-03-2019 15:30 53 Escape room - uciekamy z lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
14-03-2019 15:00 41 Rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
14-03-2019 12:00 spoza oferty Kształtowanie kompetencji kluczowych w bibliotece szkolnej Filia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Tomaszów Maz. ul.Św. Antoniego 47 bud. 2 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
14-03-2019 10:00 S44 Liczba PI - przedstawiona ciekawie i kreatywnie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1. Seminarium Anna Maliszewska TAK Bezpłatnie
14-03-2019 16:30 19 Bajki bezpieczne i niebezpieczne dla dzieci. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł/os.
18-03-2019 15:30 54 Gry i zabawy polisensoryczne na lekcji języka obcego - edukacja wczesnoszkolna WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
18-03-2019 15:00 5 Arteterapia w pracy wychowawczej nauczyciela WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący dr Elżbieta Marek TAK 70zł
18-03-2019 15:30 131 Praca z uczniem mającym problemy edukacyjne z fizyki. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Leszek Tomczyk TAK Bezpłatnie
20-03-2019 16:00 162 Kodowanie, gry i zabawy wzmacniające koncentrację uwagi na lekcjach religii. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Izabela Mazurczyk TAK 20,-
21-03-2019 15:00 131 Praca z uczniem mającym problemy edukacyjne z fizyki. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Maz. ul. Ostrowskiego 14 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Leszek Tomczyk TAK Bezpłatnie
21-03-2019 15:00 109 Planowanie procesu kształcenia w oparciu o nową podstawę programową z biologii w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/20 WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Małgorzata Purgał-Szczepanik TAK Bezpłatnie
26-03-2019 15:00 30 Escape room, gry dydaktyczne, gamifikacja – skuteczne metody aktywizowania uczniów. ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Legionów 47 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20 zł.
26-03-2019 15:00 164 Wielkanoc-dekoracje w klasie, kartki okolicznosciowe Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Maz Ul.Ludwikowska 113/115 Warsztaty metodyczne Urszula Seredyn TAK 20
26-03-2019 16:00 20 "Savoir-vivre w szkole i w przedszkolu" WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł/os.
27-03-2019 15:00 40 Mówię, więc jestem- wykorzystanie technik retorycznych i metody storytelling do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
28-03-2019 15:00 30 Escape room, gry dydaktyczne, gamifikacja – skuteczne metody aktywizowania uczniów. ZSP nr 1 w Radomsku , ul. Brzeźnicka 20 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20 zł.