97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
4-02-2019 15:30 121 Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych na lekcji matematyki. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Anna Maliszewska TAK 20
4-02-2019 16:00 173 Przygotowanie uczniów i rodziców do przyjęcia sakramentu pokuty i komunii Bełchatów, ul. ks. Popiełuszki 9a Seminarium ks. Antoni Pietras TAK Bezpłatnie
4-02-2019 15:00 216 Metody aktywizujące w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Rataj Alina TAK 30
5-02-2019 15:00 204 Edukacja ekonomiczna w szkole ponadgimnazjalnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Krystyna Jabłonka TAK Bezpłatnie
5-02-2019 15:00 32 Lapbook i mind mapping - jak kreatywnie sporządzać notatki WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20 zł.
6-02-2019 15:00 203 Analiza dokumentacji programowej w kształceniu zawodowym WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Krystyna Jabłonka TAK Bezpłatnie
7-02-2019 15:00 42 Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole podstawowej - wykorzystanie lektur szkolnych jako narzędzia kształtowania postaw patriotycznych. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
26-02-2019 15:00 240 Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kurs doskonalący Barbara Śpiewak TAK 70
27-02-2019 16:00 71 Tekturowe reliefy WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Płacheta Mirosława TAK 20
27-02-2019 15:30 158 Nowa podstawa programowa dla przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole ponad gimnazjalnej ZS-P nr 5 , Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
27-02-2019 15:00 112 Planowanie procesu kształcenia w oparciu o podstawę programową z geografii w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie
27-02-2019 15:30 50 TIK (technologia informacyjno- komunikacyjna) na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Agnieszka Czarczyk TAK 100
27-02-2019 15:00 239 Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Piotrków Tryb, ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Barbara Śpiewak TAK 70
28-02-2019 15:00 205 Lokalny rynek pracy i oferty kształcenia w regionie- konferencja dla doradców zawodowych, wychowaców, pedagogów WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Ewa Grzesiak TAK Bezpłatnie
28-02-2019 10:00 spoza oferty Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w bibliotece szkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
28-02-2019 15:00 spoza oferty Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w bibliotece szkolnej. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
28-02-2019 15:00 42 Nowa podstawa programowa z języka polskiego w liceum i technikum - wykorzystanie lektur szkolnych jako narzędzia kształtowania postaw patriotycznych. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Małgorzata Kudyba TAK Bezpłatnie
28-02-2019 15:00 112 Planowanie procesu kształcenia w oparciu o podstawę programową z geografii w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Barbara Szeptalin TAK Bezpłatnie