97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
2018-02-13 15:00 0 Praca z uczniem zdolnym – konkursy przedmiotowe SP nr 1 w Tomaszowie Maz. Konferencja przedmiotowo-metodyczna Krych Małgorzata TAK Bezpłatnie
2018-02-13 15:00 237 Kiedy raport z ewaluacji jest strategią rozwoju szkoły, nauczyciela? WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Sławomir Stankiewicz TAK Bezpłatnie
2018-02-13 15:30 31 Edukacja przyrodnicza najmłodszych WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Urszula Szewczyk TAK 30,-
2018-02-14 15:00 50 Uczeń o SPE w szkole ogólnodostępnej - formy wsparcia i pomocy. PSP nr 9 ul. Rolna 65 97-500 Radomsko Konferencja przedmiotowo-metodyczna Anna Tomaszek TAK Bezpłatnie
2018-02-15 15:00 220 "Trakt Wielu Kultur" miejscem edukacji wieloprzedmiotowej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Urszula Szewczyk TAK Bezpłatnie
2018-02-15 15:30 S01 Wykorzystanie zasobów internetu na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Agnieszka Czarczyk TAK 70
2018-02-19 16:30 24 Choreoterapia w edukacji dzieci w wieku 3-12 lat WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Dagmara Pietrzyk TAK 70,00 zł.
2018-02-20 15:15 182 Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy - Biblioteka - TAK! WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
2018-02-20 16:30 26 Zagrożenia w mediach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
2018-02-21 15:00 36 Gamifikacja jako ciekawe i skuteczne narzędzie pracy z lekturą w szkole ponadgimnazjalnej. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20
2018-02-21 15:15 150 Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego ZS nr - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Stolarska 21/27 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Aldona Bąk TAK Bezpłatnie
2018-02-21 14:30 88 Jak efektywnie organizować proces kształcenia historycznego i społecznego? WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Jadwiga Wonko TAK Bezpłatnie
2018-02-22 15:00 65 Zabawy z kolorem na zajęciach plastycznych WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Płacheta Mirosława TAK 40

2018-02-22

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

16:00 3 Kreatywny nauczyciel – zabawy interaktywne z najmłodszymi WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Rafał Fraj TAK 25
2018-02-22 15:00 88 Jak efektywnie organizować proces kształcenia historycznego i społecznego? Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Jadwiga Wonko TAK Bezpłatnie
2018-02-26 15:00 111 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji matematyki. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Anna Maliszewska TAK Bezpłatnie
2018-02-26 15:30 153 Formy tańca na lekcjach wychowania fizycznego IV LO w Piotrkowie Tryb. ul.Broniewskiego Warsztaty metodyczne Marika Błaszkowska TAK 20

2018-02-27

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

16:00 3 Kreatywny nauczyciel – zabawy interaktywne z najmłodszymi WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Rafał Fraj TAK 25
2018-02-27 15:00 166 Jak w kreatywny i efektywny sposób wprowadzać uczniów w tajemnice wydarzeń wielkanocnych. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Izabela Mazurczyk TAK 30,00
2018-02-28 15:00 181 Promocja czytelnictwa - praca z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Jadwiga Szymczyk TAK 20
2018-02-28 15:00 43 Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych jako skuteczne oraz efektywne narzędzie kształcenia kompetencji uczniów. PSP nr 9 ul. Rolna 65 97-500 Radomsko Warsztaty metodyczne Anna Tomaszek TAK 20 zł.