97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
2018-11-06 10:00 255 Kompleksowe wspomaganie czyli nowy sposób doskonalenia nauczycieli oraz korzyści dla szkół i przedszkoli Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku Konferencja przedmiotowo-metodyczna Zofia Szmidt TAK Bezpłatnie
2018-11-07 15:00 S06 Egzamin ósmoklasisty - temat o charakterze twórczym, temat o charakterze argumentacyjnym, streszczenie. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba Anna Tomaszek TAK 20 zł.
2018-11-07 15:30 50 TIK (technologia informacyjno- komunikacyjna) na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Agnieszka Czarczyk TAK 100
2018-11-08 15:00 33 Nowa podstawa programowa z języka polskiego w liceum i technikum – metody, formy i sposób kształcenia językowego w kontekście kształcenia literackiego, elementów retoryki i samokształcenia. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20
2018-11-08 10:00 99 XV sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej: „Różnorodność biologiczna jej zagrożenia i ochrona” WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Małgorzata Purgał-Szczepanik TAK Bezpłatnie
2018-11-08 11:00 S09 100 minut matematyki na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1. Konferencja przedmiotowo-metodyczna Anna Maliszewska TAK Bezpłatnie
2018-11-09 18:00 184 Wykorzystanie aplikacji LearningApps w tworzeniu pomocy interaktywnych na lekcje religii ks. Popiełuszki 9a; Bełchatów Konferencja przedmiotowo-metodyczna ks. Antoni Pietras TAK Bezpłatnie
2018-11-14 15:30 56 Jak ciekawie uczyć gramatyki na języku obcym? WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
2018-11-15 15:00 252 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych każdego ucznia WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Sławomir Stankiewicz TAK Bezpłatnie
2018-11-15 15:00 228 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach w prawie oświatowym. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Konrad Czyżyński TAK Bezpłatnie
2018-11-17 8:00 93 Wykorzystanie wybranych obiektów przyrodniczych i kulturowych regionu w realizacji zajęć terenowych z biologii i przyrody (warsztaty terenowe) adresat: nauczyciele biologii, przyrody, zainteresowani tematyką WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Purgał-Szczepanik TAK 20 + koszty przejazdu i wstępów (dokładna informacja n/t warsztatów w komunikatach)
2018-11-17 8:00 94 Edukacja ekologiczna i regionalna na wybranym obszarze – warsztaty terenowe adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Barbara Szeptalin TAK cena: 20,- + koszty przejazdu (dokładna informacja n/t warsztatów w komunikatach)
2018-11-19 12:00 114 Edukacja globalna w szkole- czyli Zrozumieć świat WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Zofia Szmidt TAK Bezpłatnie
2018-11-19 15:30 119 Magiczna matematyka WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Anna Maliszewska TAK 20 zł
2018-11-19 16:30 SO dla Sieci Nauczycieli "Kreatywny Nauczyciel I etapu edukacyjnego" Ozdoby świąteczne i noworoczne. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Dagmara Pietrzyk TAK Bezpłatnie
2018-11-21 15:00 202 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - krok po kroku WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium KRYSTYNA JABŁONKA TAK Bezpłatnie
2018-11-21 15:00 246 Rozwój osobisty nauczyciela w aspekcie kariery zawodowej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Aldona Bąk TAK 24,-
2018-11-21 11:00 S09 100 minut matematyki na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Anna Maliszewska TAK Bezpłatnie
2018-11-21 15:00 S06 Egzamin ósmoklasisty - temat o charakterze twórczym, temat o charakterze argumentacyjnym, streszczenie. PSP nr 9 w Radomsku ul. Rolna 65 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba, Anna Tomaszek TAK 20 zł
2018-11-21 15:00 237 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego po 1 września 2018 r. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Sławomir Stankiewicz TAK 70
2018-11-22 18:00 183 Wychowawcze i duszpasterskie aspekty katechezy bierzmowanych ks. Popiełuszki 9a; Bełchatów Konferencja przedmiotowo-metodyczna ks. Antoni Pietras TAK Bezpłatnie
2018-11-22 15:00 236 Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego po 1 września 2018 r. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Sławomir Stankiewicz TAK 70
2018-11-22 15:00 92 Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów - dla nauczycieli biologii, przyrody WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Purgał-Szczepanik TAK 20 zł
2018-11-22 15:00 poza ofertą Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów - dla nauczycieli geografii, przyrody WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Barbara Szeptalin TAK 20 zł
2018-11-22 15:00 92 Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczenie i inne metody aktywizujace uczniów WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Purgał-Szczepanik, Barbara Szeptalin TAK 20 zł
2018-11-22 15:30 156 Formy aktywności ruchowej z uwzględnieniem różnych warunków WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Ewa Drząszcz TAK Bezpłatnie
2018-11-23 15:30 151 Bhp.w pracy nauczyciela wf z uwzględnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Robert Szulc,Ewa Drząszcz TAK 20zł.
2018-11-26 15:00 10 Indywidualizacja pracy z dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący dr Elżbieta Marek TAK 70 zł
2018-11-26 15:00 216 Metody aktywizujące w pracy wy chowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Rataj Alina TAK 30 zł
2018-11-26 15:30 123 Praca na lekcjach fizyki i przyrody w szkole podstawowej i gimnazjum w oparciu o kartę pracy.Przygotowanie karty do pracy. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Leszek Tomczyk TAK 20 zł
2018-11-27 15:00 163 Boże Narodzenie Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Maz. Ul.Ludwikowska 113/115 Warsztaty metodyczne Urszula Seredyn TAK 20
2018-11-28 15:00 30 Escape room, gry dydaktyczne, gamifikacja – skuteczne metody aktywizowania uczniów. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20
2018-11-28 15:15 193 Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy - Biblioteka TAK! WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
2018-11-29 15:00 123 Praca na lekcjach fizyki i przyrody w szkole podstawowej i gimnazjum w oparciu o kartę pracy.Przygotowanie karty do pracy. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Maz. ul. Ostrowskiego 14 Warsztaty metodyczne Leszek Tomczyk TAK 20 zł