97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
1-04-2019 15:30 118 Zadania na nowym egzaminie ósmoklasisty z matematyki. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Anna Maliszewska TAK 20zł
3-04-2019 15:30 55 Gry i zabawy polisensoryczne na zajęciach języka obcego - edukacja przedszkolna WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20zł
4-04-2019 16:00 20 Savoir-vivre w szkole i w przedszkolu - Gr. III WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Dagmara Pietrzyk TAK 20,- zł.
9-04-2019 16:00 134

Nauka programowania w szkole - Scratch - poziom zaawansowany

ZAJĘCIA ODWOŁANE

WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Rafał Fraj TAK 100
15-04-2019 15:00 216 Metody aktywizujące w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Alina Rataj TAK 30
26-04-2019 17:00 166 Nowoczesna ewangelizacja na lekcjach religii SP nr 10, Tomaszów Mazowiecki, ul. Ostrowskiego 14 Warsztaty metodyczne s. Noemi Joanna Wieliczko TAK 20
29-04-2019 15:00 S61 Sposoby motywowania uczniów do nauki WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Barbara Śpiewak TAK 70,-