97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Data rozpoczęcia formy Godzina rozpoczęcia formy Nr oferty Temat formy Miejsce realizacji Rodzaj formy Nazwiska prowadzących Wymagane zgłoszenie Cena
3-12-2018 16:00 69 Motywy świąteczne z origami WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Płacheta Mirosława TAK 40
3-12-2018 15:00 234 Wycieczka jako projekt edukacyjny WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Zofia Szmidt TAK 20zł
4-12-2018 15:00 34 Nowa podstawa programowa z języka polskiego w liceum i technikum – metody, formy i sposób kształcenia literackiego oraz kulturowego w kontekście elementów retoryki i samokształcenia. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba TAK 20 zł.
4-12-2018 14:30 185 Nauczyciel w szkole-jak rozwiązywać napotkane problemy? Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Maz.ul.Ludwikowska 113/115 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Urszula Seredyn TAK Bezpłatnie
4-12-2018 16:15 51 Święta Bożego Narodzenia na lekcji języka niemieckiego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
5-12-2018 15:00 11 Neurodydaktyka w pracy z dziećmi WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący dr Elżbieta Marek TAK 70zł
5-12-2018 15:00 S 20 Gamifikacja na lekcji języka polskiego. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba, Anna Tomaszek TAK 20 zł.
11-12-2018 15:15 149 Zabawy i gry regionalne, polskie, europejskie i pozaeuropejskie ZS-P nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 w Tomaszowie Maz. , ul. Stolarska 21/27 Warsztaty metodyczne Aldona Bąk TAK 24
11-12-2018 12:00 79 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego'2018 WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Barbara Śpiewak, Małgorzata Kociniak TAK Bezpłatnie
11-12-2018 15:00 23 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Konrad Czyżyński TAK Bezpłatnie
12-12-2018 15:00 S 19 Escape room (pokój zagadek) na lekcji języka polskiego jako ciekawy sposób na lekturę. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Małgorzata Kudyba, Anna Tomaszek TAK 20 zł.
12-12-2018 15:15 193 Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Biblioteka - TAK! WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Jadwiga Szymczyk TAK Bezpłatnie
13-12-2018 15:30 60 LAPBOOK na lekcji języka obcego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Warsztaty metodyczne Agnieszka Czarczyk TAK 20
13-12-2018 15:00 252 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwosci psychofizycznych każdego ucznia. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Sławomir Stankiewicz TAK Bezpłatnie
13-12-2018 15:30 159 Udział dzieci z grup dyspanseryjnych w lekcjach wf.Dostosowanie ćwiczeń do wady. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Konferencja przedmiotowo-metodyczna Ewa Drząszcz TAK Bezpłatnie
17-12-2018 15:00 239 Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Kurs doskonalący Barbara Śpiewak TAK 70
18-12-2018 15:00 23 Wczesne wspomaganie rozwoju diecka. WODN Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 Seminarium Konrad Czyżyński TAK Bezpłatnie