97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w konkursach podejmujących tematykę niepodległości oraz propagujących postawy patriotyczne  i wychowanie do wartości: „Szkoła Młodych Patriotów”,  „Przedszkole Młodych Patriotów”. 

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 stycznia 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.szkola-patriotow.pl