97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w konkursach podejmujących tematykę niepodległości oraz propagujących postawy patriotyczne  i wychowanie do wartości: „Szkoła Młodych Patriotów”,  „Przedszkole Młodych Patriotów”. 

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 stycznia 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.szkola-patriotow.pl

Fundacja „Chlorofil” zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i jest częścią publicznej kampanii edukacyjnej, zgodnej z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.

Konkurs jest bezpłatny, należy jedynie  wypełnić do 15 stycznia 2019 roku zgłoszenie. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.chlorofil.com.pl.

Informacja prasowa

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIII EDYCJI JEDNORAZOWYCH STYPENDIÓW NAUKOWYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 

 

Regulamin

Wniosek

Załącznik nr 1 - wniosek uczeń

Załącznik nr 2 - wniosek student

W 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+ do wzięcia udziału w III edycji projektu pn. „Ucyfrowieni”.

 

Opis projektu

Terminy spotkań

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. 

Ogłoszenie o konkursie

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania zapraszają do udziału w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”. W ramach projektu organizowane są szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji cyfrowej i programowania.

Projekty „Zaprogramuj przyszłość” są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów, w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udział w szkoleniach stacjonarnych i webinariach.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami wspierającymi edukację cyfrową uczniów i nauczycieli: https://fundacja.orange.pl/ oraz http://www.stowarzyszeniemk.edu.pl/

Programy fundacji Orange