97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w dwóch konkursach, organizowanych w ramach projektu „Postaw na słońce.

1. Konkurs badawczy – w którym może wziąć udział jeden zespół ze szkoły, składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą to być uczniowie różnych klas) i nauczycielka. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, elektryczności energetycznej, OZE i fotowoltaice oraz przygotowują, według naszych wskazań, uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. W etapie drugim przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości przez organizację akcji promocyjnych, apeli, konferencji.

2. Konkurs filmowy - w którym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 6-osobowych (5 uczniów i nauczyciel) drużyn ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza, a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE. Film Może mieć formę reportażu, spotu reklamowego, animacji czy krótkiej fabuły – forma dowolna.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie www.postawnaslonce.pl

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza uczniów klasy 8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich opiekunami – nauczycielami do udziału w projekcie edukacyjnym „Łączka i inne miejsca poszukiwań” poświęconym tematowi poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych.

Uniwersytet Gdański i Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG zapraszają szkoły do udziału w kolejnej edycji projektu naukowo-badawczego MŁODZI CYFROWI – CYFROWI RODZICE. To bezpłatny projekt, którego celem jest przeprowadzenie badań dotyczących bezpiecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i zasobów dostępnych w sieci.

Szkoły zainteresowane  udziałem w tym projekcie mogą się rejestrować na stronie https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/. Rejestracja rozpoczyna się 10 września. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronach www.mlodzicyfrowi.pl i www.dbamomojzasieg.com.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie uprzejmie informuje o Konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanego w projekcie  pt.:„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Informacja o konkursie

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji uprzejmie informuje, iż na stronie www.oczamimlodych.pl ogłoszony został konkurs „Świat oczami młodych”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Ratujemy klimat” i podejmuje ważny temat zmian klimatu i sposobów jego ochrony.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawią sposoby ochrony klimatu do hasła „Ratujemy klimat”. Trzy najlepsze prace, nazwiska ich autorów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: www.oczamimlodych.pl

Ulotka

Plakat

Regulamin