97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

100-lecie odzyskania niepodległości w WODN w Piotrkowie Trybunalskim

Seminarium„ Polskie drogi do niepodległości”

W dniu 8 listopada 2018 roku w Centrum Idei ku Demokracji przy Kościele Panien Dominikanek odbyło się seminarium nt. Polskie drogi do niepodległości. Seminarium otworzył Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim Pan Dariusz Magacz, zaś organizatorem spotkania była Barbara Śpiewak - konsultant WODN. Wzięli w nim udział nauczyciele historii z różnych typów szkół wraz z uczniami. 

Łękawska droga do Niepodległej – rola gry edukacyjnej w procesie nauczania historii

Przypadająca w bieżącym roku 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości inspiruje do podejmowania różnych przedsięwzięć patriotycznych. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łękawie postanowiła zrobić coś nowego, wykraczającego poza standardowe imprezy, przeważnie akademie lub montaże słowno-muzyczne. Tak narodził się pomysł zorganizowania terenowej gry edukacyjnej pn. „Droga do Niepodległości”. 

Praca z uczniem zdolnym okiem wieloletniego praktyka

Ucząc historii w szkole podstawowej (a przez ostatnie 19 lat także w gimnazjum), duże znaczenie przywiązywałam do rozbudzania zainteresowań uczniów tym przedmiotem. Starałam się nie zniechęcić dzieci nadmiarem treści, podkreślałam szczególnie atrakcyjne i pobudzające wyobraźnie uczniów wątki lekcji. Indywidualizowałam prace domowe i w miarę możliwości polecałam do przeczytania dostosowane do wieku uczniów artykuły. 

 

Wyzwania współczesnego belfra, czyli jak „zahaczyć” i utrzymać zainteresowanie ucznia lekcją

Współczesna szkoła jest, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów prawdziwą dżunglą, w której obowiązują prawa natury – walczymy o dominację, walczymy o przeżycie, próbujemy odnaleźć swoje miejsce w stadzie. Nauczyciel, wedle tradycyjnych zasad i reguł, powinien być samcem/samicą alfa, powinien przewodzić stadu. To oczywiście rola, którą każdy z nas pełnił lub pełni, ale czy najważniejsze jest, kto rządzi w stadzie, czy też istotniejsze jest, czy to stado przeżyje, dojdzie do wodopoju, będzie wspólnotą?