97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 1918 roku - Polska odzyskuje niepodległość.
25 maja 2017 r. Sejm RP uchwalił przez aklamację 2018 rok – rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. „11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – napisano w uchwale. W dokumencie podkreślono, że to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby.

Edukacja ekologiczna realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. już od wielu lat prowadzi działalność, której celem jest propagowanie piękna ojczystej przyrody, ukazywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu, a także uwrażliwienie na potrzeby środowiska i konieczność jego ochrony. W działalności tej wspiera nas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Także w tym roku, korzystając z finansowego wsparcia WFOŚiGW zaplanowaliśmy szereg działań, których uczestnikami będą nauczyciele i uczniowie wszystkich etapów nauczania. 

W sposób pośredni będą w nich także uczestniczyli rodzice uczniów, uczestnicy wernisaży i wystaw, uczniowie i nauczyciele, którzy będą się mogli spotkać z efektami projektu. 

 

Technika w szkole po nowemu?

Warsztaty z autorem podstawy programowej

1. Zapewnić w szkole miejsce przeznaczone na pracownię techniczną.

2. Realizować zajęcia w bloku dwugodzinnym.

3. Wykluczyć używanie przez uczniów ich własnych narzędzi i urządzeń z wyłączeniem roweru i elementów jego wyposażenia.

4. Bezwzględnie preferować metodę projektu.

5. Zminimalizować wykorzystanie podręcznika w czasie lekcji techniki.

6. Ograniczyć wykorzystanie zestawów poliwalentnych – nie mogą one zdominować zajęć.

7. Nadzorować proces pracy wytwórczej uczniów (bezpieczeństwo).

8. Bezwzględnie wykluczyć zadawanie prac wytwórczych do domu.

9. Zapewnić uczniom wykonywanie prac wytwórczych będących konstrukcjami wielomateriałowymi (np. drewno, tworzywa sztuczne, metal) oraz zawierającymi gotowe układy (np. mechaniczne, elektryczne, elektroniczne).

10. Organizować zajęcia tak, by uczeń powtarzał wielokrotnie pożądane czynności techniczne.

Tak w skrócie można przedstawić zalecenia dotyczące nauczania techniki.

Nowe doświadczenia starego terapeuty

Człowiek powinien być ze swojego życia zadowolony. Z zadowolonym człowiekiem łatwiej żyć, przebywać, współpracować. Na to zadowolenie na pewno duży wpływ ma trafność podejmowanych decyzji. Przeczytałam w Internecie taką myśl: „drzewo wrasta korzeniami tym głębiej i mocniej im bardziej narażone jest na niesprzyjające, huraganowe warunki przyrody. Podobnie człowiek uodparnia się i tym bardziej rośnie w siłę, gdy pomyślnie przebrnie przez jakiś burzliwy etap swojego życia.” Przez chwilę zastanowiłam się, jaki rodzaj osobistego doświadczenia może prowadzić do… wrastania, a następnie do dynamicznego rozwoju i kształtowania siły.