97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

       

Dyrektorzy oraz nauczyciele, którzy dostrzegają potrzebę rozwoju swoich placówek poprzez realizację projektów międzynarodowych, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych, które odbyły się w naszym Ośrodku w dniach 8 i 9 stycznia. Warsztaty poświęcone były przedstawieniu oferty doskonalenia obejmującej zagraniczne mobilności kadry kształcenia zawodowego oraz kadry edukacji szkolnej na wszystkich etapach edukacyjnych w ramach europejskiego projektu Erasmus+.

Przybyli na spotkanie kandydaci do mobilności poznali możliwości, korzyści i szanse, jakie daje udział w projekcie, a także mieli sposobność zgłoszenia organizatorom swoich potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. z kierunków polityki oświatowej oraz z wprowadzonych zmian w systemie oświaty.

WODN zamierza wziąć udział w tegorocznym konkursie wniosków programu Erasmus+, który w przypadku akceptacji przez Narodową Agencję, będzie stwarzać możliwość doskonalenia przybyłych na spotkanie kandydatów w formie np. zorganizowanych kursów językowych lub metodycznych, praktyk w przedsiębiorstwach czy obserwacji pracy zagranicznej szkoły partnerskiej, finansowanych całkowicie z środków unijnych.

 Zapraszamy do galerii zdjęć