97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Zapraszamy  nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych na seminarium  terenowe,  które odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski 11. 05. 2019 r.

Tematyka seminarium: 

1. Rola zajęć terenowych w realizacji podstawy  programowej przedmiotów przyrodniczych. 

2. Wykorzystanie walorów regionalnych i przyrodniczych wybranego obszaru w realizacji podstawy programowej.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

8.00             – wyjazd autokaru  z  Piotrkowa (sprzed dworca PKS ul. Grota Roweckiego)

8.00- 9.00  –  przejazd do Nadleśnictwa w Łęcznie;  spotkanie z pracownikami  Nadleśnictwa 

9.00- 13.00 – zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczo- leśnej Uroczyska Kaleń, m.in.:

  • uświadamianie znaczenia zajęć terenowych i bezpośrednich obserwacji  w terenie w edukacji szkolnej;
  • poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych własnego regionu, w tym  znaczenia i różnych  funkcji  lasów; 
  • rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów (m.in. za pomocą zmysłów);
  • rozpoznawanie tropów i śladów różnych gatunków zwierząt;
  • poznanie oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski, w tym gier terenowych  i różnorodnych zajęć edukacyjnych, wspomagających realizację zagadnień z podstawy programowej.

13.00- 14.00 – podsumowanie zajęć przy turystycznym ognisku z kiełbaskami

14.00- 15.00 – powrót do Piotrkowa

 

Odpłatność za szkolenie w wysokości 35 zł prosimy wpłacić na konto WODN (nr konta: 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763)  z dopiskiem  nr formy:  108 i 106 (seminarium terenowe)

Ze względów  organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na seminarium najpóźniej do dnia 30.04.2019r.

W przypadku finansowania formy szkoleniowej przez szkołę/placówkę warunkiem koniecznym do otrzymania faktury jest skierowanie podpisane przez dyrektora szkoły/placówki (wzór skierowania do pobrania na stronie www.wodn.piotrkow.pl). Jeśli faktura jest wystawiana na szkołę/placówkę, wpłata nie może być dokonana z rachunku osobistego. Jeśli uczestnik formy prosi o wystawienie faktury na siebie – zgłasza to osobiście w księgowości lub do organizatorek wyjazdu . 

 Serdecznie zapraszamy!