97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje o realizowanych w 2019 roku bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli, wynikających z zalecenia MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. 

Szkolenia są realizowane w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych,  finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2010.

Warunkiem udziału nauczycieli w szkoleniu jest zgłoszenie szkoły do projektu do 10 marca 2019 r.

Informacje na temat Programu oraz zgłoszeń do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl