97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Łódzki Kurator Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zapraszają uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej województwa łódzkiego do udziału w XXIII Interdyscyplinarnym Konkursie Ekologiczno-Regionalnym

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie ekologii i ochrony środowiska, ocenianie skutków zmian zachodzących w środowisku pod wpływem działalności człowieka oraz wskazywanie źródeł zanieczyszczeń środowiska i sposobów ich zmniejszania lub eliminacji, poznawanie terenów zagrożonych i prawnie chronionych, w tym: parków krajobrazowych woj. łódzkiego i wybranych parków narodowych, poznawanie zabytków kultury i historii województwa łódzkiego oraz walorów krajoznawczo – turystycznych regionu, uzasadnianie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego w celu zachowania różnorodności biologicznej, rozbudzanie  wrażliwości uczniów na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, a także kształtowanie świadomości ekologicznej.

Szkoły zainteresowane konkursem prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa uczniów do WODN  w Piotrkowie Trybunalskim do 30 listopada 2018 pocztą elektroniczną na adres: biuro.wodn.piotrkow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13.

Więcej informacji na temat konkursu, wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia można znaleźć na stronie WODN w zakładce: Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny. Pozostałe druki stanowiące dokumentację konkursu zostaną zamieszczone do 31 października 2018.

Regulamin konkursu