97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania zapraszają do udziału w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”. W ramach projektu organizowane są szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji cyfrowej i programowania.

Projekty „Zaprogramuj przyszłość” są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów, w szczególności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania programowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udział w szkoleniach stacjonarnych i webinariach.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami wspierającymi edukację cyfrową uczniów i nauczycieli: https://fundacja.orange.pl/ oraz http://www.stowarzyszeniemk.edu.pl/

Programy fundacji Orange