97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13

tel/fax (044) 649 65 66; (044) 649 54 79

e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl

numer konta 58 1240 3116 1111 0000 3503 5763

 

Prowadzimy nabór na bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych finansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku. Szkolenia będą się odbywały w terminie od 24 września do 25 listopada 2018 r., w siedzibie szkoły/placówki. Liczba szkoleń jest ograniczona. Zgłoszenia należy dostarczyć tylko w wersji papierowej na formularzu „Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej” pobranym ze strony www.wodn.piotrkow.pl  do 5 września 2018 r.
Warunki naboru:
•    zapewnienie równomiernego naboru uczestników szkolenia z powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego
•    w przypadku zgłoszenia rady pedagogicznej na kilka form grantowanych, WODN zastrzega sobie prawo do ostatecznej rekrutacji.


Tematyka szkoleń, liczba godzin dydaktycznych i adresaci:
1.    Prawa i obowiązki nauczycieli na podstawie przepisów prawnych – 6 godzin – rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek.
2.    Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa – 8 godzin – rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek.
3.    Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem – 8 godzin – rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek.
4.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 8 godzin – rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek.
5.    Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – 8 godzin – rady pedagogiczne szkół.